AUR

Grupul de Expertiză este organul format din coordonatorii Comisiilor de Specialitate de la nivel național ale AUR și alți experți și/sau lectori ai Academiei AUR, selectați de către BNC;

Grupul de Expertiză realizează următoarele activități:

– desfășoară, la solicitarea conducerii AUR, activități complexe, interdepartamentale;

– pregătește documente ce depășesc cadrul domeniului de activitate al unui singur departament, spre exemplu toate activitățile politico-juridice ce țin de politica bugetar-fiscală;

– elaborează politici publice și este responsabil de alcătuirea Programului de guvernare al partidului.

Membrii Grupului de Expertiză sunt purtători de mesaj public ai AUR, prin decizia BNC; unii dintre ei pot fi anunțați, la momentul oportun, ca viitori miniștri pe domeniile lor de expertiză;


Conform atribuțiilor partajate, Grupului de Expertiză activează sub conducerea politică a domnului copreședinte AUR Claudiu Târziu.

Coordonarea activității Grupului de Expertiză este asigurată de Valeriu Munteanu.