Obiect de activitate

COORDONATOR
Nina Stelea

CONTACT
[email protected]

1.1 Reglementarea pietei financiar-bancare in vederea cresterii suveranitatii Romaniei si a controlului statului asupra acesteia;

1.2 Executia bugetara;

1.3 Planificare economica (privata si de stat);

1.4 Administrarea regiilor autonome şi a societăţilor comerciale cu capital integral de stat sau mixt;

1.5 Politici de dezvoltare a infrastructurii de transport – european, national, judetean si local;

1.6 Politici de dezvoltare a infrastructurii sociale, culturale, administrative, educationale, sportive si pentru tineret;

1.7 Administratie publica centrala si locala;

1.8 Construirea de locuinte sociale;

2. În vederea realizării acestor obiective fundamentale ale AUR, Comisia Economie, Finanțe – Bănci, Transport și Infrastructură va realiza următoarele activități principale:

2.1 Elaborarea de strategii si politici economice;

2.2 Elaborarea Programului de guvernare;

2.3 Monitorizarea si analiza activitatii guvernamentale;

2.4 Monitorizarea si analiza activitatii parlamentare;

2.5 Examinarea si analiza strategiilor si programelor de guvernare ale celorlalte partide parlamentare;

2.6 Propuneri de modificari legislative in domeniu;

2.7 Asistenta in solutionarea sesizarilor primite de la persoane fizice si juridice (asociatii, sindicate, institutii publice, etc.);

2.8 Documentare si propuneri de mesaje asupra temelor de comunicare publica ale partidului;

2.9 Monitorizarea si analiza activitatii similare desfasurate in alte state;

2.10 Sprijinirea organizatiilor profesionale, patronale si educationale din domeniu.