OBIECT DE ACTIVITATE

COORDONATOR


CONTACT
[email protected]

Sportul și tineretul că priorități pentru statul român

În ziua de azi avem o mai bună înțelegere a contribuției pozitive pe care sportul ar putea să o aibă în multe aspecte din viață românilor și în special a tinerilor, aici incluzând sănătatea, bunăstarea, dezvoltarea socială și comunitară, educația și performanța. Totodată în ceea ce privește trecerea tinerilor de la copilărie la viața de adult societatea în general și familia în particular, au obligația să se asigure că aceasta se face prin obținerea nivelului de cunoștințe și abilitați necesare pentru a duce o viață productivă și împlinită.

În acest sens este necesară elaborarea unei strategii naționale și a unui plan strategic național pe termen lung (15-20 de ani). Scopul oricărei strategii naționale pentru sport trebuie să fie în primul rând participarea lărgită a oamenilor la activități sportive, atât a copiilor cât și a adulților de toate vârstele și în al doilea rând susținerea sportivilor de performanță pentru obținerea de rezultate la nivel internațional. De asemenea scopul unei strategii naționale care să aibă tinerii că principala țintă, trebuie să le permită să își atingă potențialul maxim, respectându-le drepturile, ascultându-le vocea și în același timp protejându-i și sprijinindu-i în trecerea de la copilărie la viață de adult.

Comisia Națională pentru Tineret și Sport AUR își vă axa activitatea pe necesitatea adoptării unei schimbări majore de abordare de către autoritățile din România, a felului în care este perceput, finanțat, susținut și promovat sportul și pe adoptarea de măsuri de sprijinire a tinerilor.

Astfel vom acționă în baza următoarelor direcții pe care dorim să le implementam:

– Crearea cadrului legal pentru a putea defini sportul și tineretul că priorități naționale reale;

– Consolidarea instituțională a sportului și tineretului și alocarea bugetara care să reflecte importanta acestui domeniu (1-2% din PIB);

– Legea sportului și a sportului profesionist cu clarificări privind cadrul juridic, definiții, obligații, drepturi, sarcini, competențe, autoritate, etc;

– Legea tineretului prin care să se asigure coeziunea și integrarea socială, integrarea în forța de muncă, sprijinirea în antreprenoriat, accesul la resurse și protecția tinerilor;

– Crearea unor mecanisme de colectare de date și monitorizare a participării românilor la activitățile sportive;

– Audit național al bazelor sportive și a taberelor școlare pe baza căruia să se elaboreze un plan de modernizare și reintroducere în circuitul public;

– Facilitați fiscale, reduceri de impozite și taxe pentru investițiile în sport, infrastructură sportivă, evenimente sportive și dedicate tinerilor, parteneriate public-private, sponsorizări;

– Gratuitatea practicării sportului și a accesului la bazele sportive ale statului și în anumite intervale în bazele private care au beneficiat de fonduri nerambursabile;

– Elaborarea de programe sportive care să elimine barierele și inegalitățile sociale și economice, adresate categoriilor defavorizate și din mediul rural;

– Crearea unor structuri la nivel local, formate din specialiști în diverse discipline sportive, care să aibă drept principal scop identificarea de tinere talente în rândul copiilor ale căror familii nu au posibilități financiare, îndrumarea lor către cluburile sportive, susținerea activității, retenția și promovarea către sportul de performanță;

– Prioritizarea copiilor și tinerilor că principali beneficiari ai alocărilor bugetare din sport și evenimente culturale ale autorităților locale;

– Introducerea și extinderea în curricula școlară a sportului (educație fizică) că obligație în școli, dirijarea științifică a procesului de instruire și învățare, participarea într-un sistem oficial de competiții școlare, liceale, universitare, la nivel local, național și internațional;

– Formarea unui “Comitet Național pentru Marea Performanță Sportivă” a cărui unică responsabilitate să fie elaborarea unei strategii pentru sportivii care ne reprezintă la competițiile internaționale. Studierea oportunității construirii unei baze naționale sportive unde să se facă o pregătire centralizată pentru competițiile internaționale;

– Încurajarea participării tinerilor la viață democratică și civică prin crearea de platforme, sprijinirea organizațiilor și fundațiilor, etc;

– Acordarea de facilitați pentru obținerea de împrumuturi tinerilor care doresc să studieze în străinătate și nu au posibilitatea să o facă;

– Acordarea de facilitați tinerilor care studiază în străinătate pentru a stimula întoarcerea acestora în țară și integrarea lor în societate, în câmpul muncii, antreprenoriat, etc;

– Elaborarea de programe transfrontaliere pentru tinerii din Republica Moldova și integrarea românilor din comunitățile din țările vecine.