OBIECT DE ACTIVITATE

COORDONATOR
Angi Mateescu

CONTACT
[email protected]

OBIECTIVE

• Finanțarea sistemului de sănătate – îmbunătățirea finanțării prin mecanisme care încurajează eficiența în România, cheltuielile pentru sănătate sunt mai mici decât în orice altă țară din UE, atât pe cap de locuitor, cât și ca procent din PIB ( 5% în 2019, comparativ cu media UE de 9,8 %);

• Reorganizarea sistemului de sănătate, a procesului de formulare a politicilor publice, pentru a plasa pacientul în centrul procesului, îmbunătățirea structurii ierarhice generale a sistemului de sănătate;

• Calitatea în sănătate;

• Redefinirea, dezvoltarea și monitorizarea îngrijirii primare.


În vederea realizării acestor obiective fundamentale ale AUR, Comisia de Sănătate va realiza următoarele activități principale:

– Elaborarea programului de guvernare pe sănătate;

– Examinarea proiectelor de lege și inițiativelor legislative privind domeniul sanitar, precum și a oricăror alte propuneri de acte normative din acest domeniu de activitate, aflate în circuitul parlamentar;

– Elaborarea strategiei de finanțare pentru a satisface nevoile sistemului de sănătate, propunere de proiect ptr. spitale noi, in conformitate cu prevederile legislative, definirea metodelor utilizate pentru alocarea resurselor între diferitele servicii, recunoașterea specificității zonelor țării și a diferențelor dintre ele, eficienta organizare și funcționare a instituțiilor (MS, CNAS, ANMDMR, ANMCS) ;

 Elaborarea strategiei de reorganizarea sistemului, a procesului de formulare a politicilor publice, pentru a plasa pacientul în centrul procesului;.

 Elaborarea de strategii pentru îmbunătățirea serviciilor de asistență primară, propuneri de investiții in acest sens;

 Elaborarea de strategii în ceea ce privește îmbunătățirea controlului calității;

 Elaborarea unor analize și evaluări pe teme prioritare de politică de sănătate , la solicitarea BNC sau a co-președinților AUR;

 Monitorizarea declarațiilor și pozițiilor exprimate pe teme regionale și globale, exprimate de către principalii actori politici și guvernamentali, cu implicații asupra României;

 Monitorizarea activității în domeniul politicii de sănătate a Președinției, Guvernului, a Ministerului Sănătății în îndeplinirea obiectivelor de politică de sănătate cuprinse în programul de guvernare și stadiul de implementare;

 Documentarea asupra temelor de comunicare și redactarea de analize, mesaje, diverse materiale, menite să susțină și să fundamenteze discursul public al co-președinților AUR în domeniul politicii de sănătate

 Soluții pentru gestionarea pandemiei de Covid -19.