OBIECT DE ACTIVITATE

COORDONATOR
Candoi-Savu Robert Adrian

CONTACT
[email protected]

MISIUNE

– Lupta ȋmpotriva sǎrǎciei şi asigurarea unui trai decent pentru toți cetǎțenii României;

– Toleranțǎ zero ȋmpotriva ȋncalcarii drepturilor şi libertǎțiilor minorilor şi garantarea unui mediu sǎnǎtos de creştere;

– Promovarea de politici publice coerente şi realiste pentru o piațǎ de muncǎ incluzivǎ prin adaptarea componentelor principale ale forței de muncǎ ȋn concordanțǎ cu legislația europeanǎ.


OBIECTIVE STRATEGICE


1. Creşterea ratei de ocupare a persoanelor apte de muncǎ;

2. Realizarea unui sitem de pensii echitabil, adecvat şi sustenabil;

3. Reducerea ratei riscului de sǎrǎcie.


Activitǎți Principale

– Planul Strategic Institutional – parte a Proiectului de Ţarǎ;

– Strategia Naționalǎ pentru Ocuparea Forței de Muncǎ 2024-2027;

– Strategia Naționalǎ privind Incluziunea Socialǎ şi Reducerea Sǎrǎciei 2024-2027;

– Strategia Naționalǎ pentru Protecția şi Promovarea Drepturilor Copiilor 2024-2027;

– Strategia Naționalǎ privind Drepturile Persoanelor cu Dezabilitǎți 2024-2027;

– Elaborarea de mesaje, analize, evaluari şi rapoarte cu privire la Obiectivele Strategice, cu o periodicitate lunarǎ, trimestrialǎ, anualǎ sau la cererea conducerii AUR;

– Monitorizarea activitǎții ȋn domeniul Muncii şi Protecției Sociale;

– Examinarea proiectelor de lege şi inițiativelor legislative ;

– Propunerea de proiecte de lege şi/sau modificarea celor existente.