OBIECT DE ACTIVITATE

COORDONATOR
Silviu Costachie

CONTACT
[email protected]

OBIECT DE ACTIVITATE

Comisia Națională pentru Educație, Cercetare și Cultură a AUR reprezintă organul funcțional din cadrul partidului, care se ocupă cu gestionarea complexă a activităților din domeniile educației, cercetării și culturii. Comisia pleacă în activitatea sa, de la identificarea și analiza problemelor extrem de complexe ale sistemului educațional românesc, cât și a celor existente în viața culturală a României, proces necesar pentru conturarea unor soluții reale, viabile și stabile în timp, menite a reforma sistemul educațional și viața cultural-artistică din țara noastră.

În acest sens Comisia își concentrează activitatea în următoarele direcții:

– Identificarea, analizarea și determinarea cauzalității directe sau indirecte a problemelor actuale din învățământ, cercetare și cultură;

– Întocmirea unui tablou cât mai exact a acestor deficiențe funcționale ale sistemului educațional și cultural din țara noastră;

– Propunerea unor principii de bază în politica AUR referitoare la abordarea problematicii sistemului educațional și cultural din România, paralel cu identificarea și conturarea unor obiective ce trebuie atinse în cadrul acestei politici din domeniile educație și cultură;

– Generarea Strategiei Naționale a AUR în domeniul Educației, Cercetării și a Culturii (în urma analizelor sistemului educațional și a sistemelor adiacente) ca parte componentă fundamentală a Proiectului de Țară prin care AUR va demara redresarea României după alegerile din 2024;

– Identificarea, trasarea, inițierea și susținerea unor acțiuni directe/indirecte menite a duce la îndeplinirea obiectivelor strategice cuprinse în Strategia din domeniul educației, cercetării și culturii;

– Înaintarea organelor decizionale ale AUR a unui calendar de aplicare a măsurilor necesare pentru susținerea acestor activități, precum și prezentarea căilor și a pașilor de urmat pentru îndeplinirea acestor sarcini;

– Identificarea, analizarea și prezentarea de căi și mijloace prin care să poată fi aplicată Strategia din domeniul educației, cercetării și culturii, inclusiv în domeniul resurselor materiale, umane, financiare sau de know-how necesare acestei strategii;

– Urmărirea, îndrumarea și consilierea tuturor celorlalte comisii județene din domeniul educației, cercetării și culturii care aparțin de organizațiile județene și locale ale AUR, pentru includerea activității acestora în ansamblul activității politice a partidului. Comisia Națională va gestiona, organiza și prezenta informațiile, propunerile și comunicările comisiilor județene forurilor superioare din partid, susținând și sprijinind permanent inițiativele venite din teritoriu, menite a îmbunătății continuu activitatea educațională, științifică și culturală gestionată de AUR.


Comisia va avea ca sarcini permanente următoarele:

– Urmărirea politicilor și a acțiunilor partidelor de la guvernare în domeniul educației, cercetării și culturii, cu accent pe urmărirea deciziilor impuse și îndeplinirea angajamentelor luate în perioada electorală;

– Verificarea imediată a legalității tuturor acțiunilor desfășurate de organele decizionale din domeniile menționate ale partidului/partidelor aflate la putere;

– Semnalarea imediată a oricărei abateri de la normele legale, juridice, morale, comportamentale și funcționale făcute sau doar intenționate de organele din domeniul educației, cercetării și culturii a partidului/partidelor aflate la guvernare;

– Susținerea informațională a parlamentarilor și reprezentanților AUR în legătură cu problemele sistemului educațional din România, a vieții științifice și culturale din țara noastră;

– Consilierea reprezentanților AUR în parlament sau în afara sa în legătură cu problemele sistemului educațional românesc și cu problemele din domeniul cercetării științifice și al culturii;

– Participarea activă la inițierea sau completarea de propuneri legislative sau reglementări în domeniul educației, cercetării și culturii pe care parlamentarii AUR le vor depune în Parlament;

– Participarea la munca de pregătire profesională și de management necesară pentru crearea de cadre care vor gestiona sistemul educațional și cultural din România după preluarea puterii în 2024. Acest lucru se va concretiza în susținerea permanentă a pregătirii manageriale, participarea la școli de vară în domeniul gestiunii problemelor din educație-cercetare-cultură și prin asigurarea unei pepiniere de cadre pentru toate structurile de conducere, gestiune și control din cadrul sistemului educațional, științific și cultural românesc.