OBIECT DE ACTIVITATE

COORDONATOR
Dan Constantinescu

CONTACT
[email protected]

Viziunea:

Reformarea agriculturii prin definirea și valorizarea gospodăriei țărănești moderne ca principală celulă de bunăstare și profit a României pentru următorii 25 de ani


Obiective:

Proprietatea este cheia dezvoltării durabile:

• Suprafața agricolă a României redată românilor prin eficientizarea și definitivarea imediată a Cadastrului National;

Performanța în agricultura României de mâine începe în scoală de astăzi:

• Strategia și programa de învățământ agricol este concepută, validată și monitorizată împreună cu Ministerul Educației;

• Susținerea financiară a tinerilor din mediul rural care urmează și performează în învățământul agricol;

• Introducerea conceptului de practică agricolă anuală pentru scoliile cu profil agricol și cele sătești;

Resursele naturale și produsele locale sunt cheia bunăstării în gospodăria țărăneasca:

• Definirea resurselor naturale strategice în agricultură și elaborarea planului de 25 de ani pentru protejare și utilizare rațională a acestora;

• Susținerea valorificării produselor provenite din soiurilor și rasele locale, prin simplificarea procedurilor de autorizare;

• Susținerea colaborării în agricultură prin subvenționarea diverselor forme asociative;

Încurajarea concretă a muncii în mediul rural:

• Transformarea ideii de „muncă în folosul comunității” în „munca documentată în agricultură” pentru acordarea ajutorului social;

• Sprijinirea inițiativelor antreprenoriale ale fermierilor prin reducerea taxelor pentru salariile acordate în agricultură și întoarcerea unei părți a impozitului de către stat, către angajat;

Debirocratizarea MADR si a structurilor locale DAJ pentru a sprijini relația cu fermierul:

• Simplificarea și digitalizarea proceselor DAJ în relația cu fermierul și gospodăria țărăneasca;

• Crearea în cadrul DAJ a centrelor de consultanță și investiție care contribuie la identificarea oportunităților și dezvoltarea proiectelor în agricultură;

Romania produce și valorifică hrana curată:

• Certificarea ecologică a agriculturii (30% din suprafață României până în 2025);

• Reducerea utilizării de substanțe de sinteză, eliberarea controlată în fitofarmacii pe baza unui plan de utilizare a acestora, aprobat de specialiștii DAJ;

• Monitorizarea și controlul nivelului rezidual de substanțe de sinteză din apă, sol, aer și produs finit;

• Subvenționarea delimitărilor verzi în jurul proprietăților pentru a susține biodiversitatea.