OBIECT DE ACTIVITATE

COORDONATOR
FLORIN ȘINCA

CONTACT
[email protected]

Comisia pentru Afaceri Interne, Justiție și Administrație publică

Orice activitate internă și externă a unei țări – indiferent de natură – nu se poate îndeplini fără: stat de drept, apărărarea teritoriului, o bună administrație publică, asigurarea ordinii publice și a siguranței naționale, a independenței sistemului judiciar, în general fără ,,domnia legii”, a echilibrului puterilor legislativă, judecătorească și executivă. Pentru ca o putere să fie legitimă, ea trebuie să aibă ca izvor virtutea și ca temelie consensul poporului.

Indiferent de autoritate – centrală sau locală – în esență nu sistemele modifică indivizii, ci oamenii trebuie să schimbe sistemele. Tocmai de aceea, partidul trebuie să adune persoane: loiale, morale, capabile, conduse de patriotism.

Printre obiectivele AUR se numără ,,consolidarea statului de drept”, asigurarea ,,libertatății personale, religioase, economice și politice”, justiția independentă și funcțională, egalitatea în fața legii. Societatea românească cere, cu deosebire în condițiile derapajelor din ultimii ani, îmbunătățirea legislației și revendică soluționarea problematicii deosebit de importante și de complexe din domeniul comisiei de specialitate.

Statornicirea meritocrației, responsabilității, transparenței, un aparat instituțional simplificat, eficient, depolitizat, cu adevărat în slujba cetățeanului și asigurarea cadrelor competente în momentul ajungerii la guvernare necesită pregătire și specializare pe domenii.

Implementarea programelor politice ale partidului nu se poate face fără expertiza, fără specializarea potrivită și limpede a membrilor.

Domeniul comisiei este unul deosebit de complex. Pe de o parte pentru că în conținutul ei avem atât componente din executiv, cât și din legislativ, iar pe de alta pentru că, cel puțin după 1989, am constatat vulnerabilități majore, s-au produs fapte grave, așteptările românilor sunt mari și se impune o acțiune rapidă, susținută și curajoasă.

OBIECT DE ACTIVITATE

1. CUNOAȘTERE. Cunoașterea temeinică și cât mai obiectivă a situației interne din Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Justiției, Ministerul Public, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, autorități centrale și locale (Poliția Locală ș.a.) precum și din alte instituții având legătură cu domeniul comisiei, atât la nivel central, cât și al structurilor teritoriale, atât operativ, cât și din perspectivă istorică.

2. STRATEGII. Elaborarea programelor de guvernare, a strategiilor specifice și a planurilor de punere în aplicare la nivel de partid, în vederea dezvoltării organizaționale în consonanță cu obiectiul propus și cu specificul național. Întărirea, profesionalizarea, democratizarea, depolitizarea și transparentizarea instituțiilor trebuie să constituie finalități.

3. SPECIALIȘTI. Rezerva de cadre specializate este rezerva de oaste. Selecționarea și pregătirea specialiștilor/ cadrelor din AUR și din afara partidului, în vederea asigurării titularilor, experților și consilierilor care vor ocupa demnități/ funcții în domeniul de specialitate. Atragerea de specialiști și consultarea acestora, în vederea fundamentării celor mai bune decizii este un alt obiectiv, pentru că ,,nu numai programele, forța morală și ideologică a unui partid sunt suficiente pentru a răzbate, ci mai ales prezența unor personalități care să polarizeze încrederea și simpatia unor competențe profesionale și autorități morale.” (Virgil Madgearu).

4. DOCUMENTARE. Sprijinirea conducerii AUR, a senatorilor și deputaților, pentru întocmirea de: întrebări și interpelări parlamentare, declarații politice, moțiuni, referate, acțiuni în justiție, informări, sinteze/materiale documentare și asigurarea unei arhive digitale specifice.

5. LEGI. Formularea de propuneri legislative, amendamente de modificare a proiectelor de acte normative aferente domeniului, politici publice și puncte de vedere.

6. LEGĂTURĂ. Asigurarea legăturii cu organizațiile profesionale din domeniul comisiei, cu autoritățile centrale și locale, sindicatele, ONG-urile și alte forme de asociere, cu cetățenii care formulează petiții și propuneri.

7. INSTRUCȚIE. Politica AUR este una militantă, nu ezitantă, principială, nu tranzacțională. Organizarea de întâlniri, audiențe, simpozioane, instructaje, prelegeri, tabere în vederea asigurării pregătirii specialiștilor din partid este un deziderat.

8. MONITORIZARE. Monitorizarea mijloacelor mass-media și a rețelelor de socializare cu privire la activitatea miniștrilor de resort și a informațiilor de interesul comisiei.

9. COLABORARE. Comisia colaborează cu celelalte comisii de specialitate, în interesul general al îndeplinirii obiectivelor AUR.

10. MISIUNE. În limitele legii, membrii comisiei execută orice altă misiune dată de conducerea AUR.