ACADEMIA AUR ”Gabriel Constantinescu”

Academia AUR este școala politică a partidului, formată în vederea instruirii continue a cadrelor de partid;

Lectorii Academiei vor fi selectați de conducerea partidului dintre membrii de partid, experți în anumite domenii de activitate, cu precădere dintre membrii Grupului de Expertiză și din cadrul Comisiilor de Specialitate. După caz, vor fi invitați specialiști din afara partidului și experți din partidele conservatoare euro-atlantice;

Cursanții Academiei vor fi membrii de partid, de toate vârstele, din toate organizațiile teritoriale ale AUR;

Conform atribuțiilor partajate, Academia AUR, activează sub conducerea politică a domnului copreședinte AUR Claudiu Târziu.

ORGANIGRAMA – Academia Politică – AUR

1. Consiliul științific

Este desemnat de Consiliul de Administrație și este format din 11 membri, personalități marcante ale vieții publice şi științifice românești şi internaționale, profesioniști și cărturari de înalt calibru pe plan spiritual, intelectual, moral și cultural. Întocmește și propune Consiliului de Administrație spre aprobare programul activităților de cercetare și educație pe anul următor și supervizează implementarea lui.

Coordonează Academia Politică Gabriel Constantinescu, aprobă Programele de formare și lectorii acesteia. Activitatea Academiei Politice Gabriel Constantinescu face parte din programul general de cercetare și educație.

2. Director executiv

– Participă la ședințele Consiliului Științific unde prezintă rapoartele de activitate ale Academiei;

– Asigură implementarea deciziilor adoptate în cadrul ședințelor de Consiliu și atingerea obiectivelor propuse;

– Coordonează și monitorizează activitatea departamentelor din subordine;

– Aprobă programele de formare;

– Aprobă calendarul de desfășurare al formărilor, precum și locațiile unde se desfășoară;

– Reprezintă Academia în relația cu autoritățile și cu alte organizații;

– Gestionează, verifică, raportează și aprobă planuri bugetare ale Academiei.

3. Secretariat general

– Asigură înscrierea cursanților și formarea grupelor;

– Comunică calendarul desfășurării activităților către cursanți;

– Oferă informațiile necesare cu privire la programa de studii a Academiei;

– Încasează taxele de participare;

– Efectuează deconturile necesare pentru lectori;

– Eliberează certificatele de acreditare sau diplomele de participare;

– Colaborează pe plan intern cu toate departamentele Academiei și se subordonează ierarhic Directorului Executiv.

4. Departament elaborare programe studii

Întocmește programele de studii pentru cursurile Academiei;

– Adaptează și structurează programele de studii în funcție de nevoile formative;

– Realizează structuri pentru suportul de curs;

– Propune programele pentru care se pot obține acreditări;

– Pregătește documentația pentru obținerea acreditărilor;

– Elaborează și propune Consiliului Științific noi programe formative, prin intermediul Directorului Executiv;

– Se subordonează Directorului Executiv și are relații de colaborare cu toate celelalte departamente.

5. Departament lectori și formatori

– Identifică, contactează și invită lectori pentru susținerea unor prelegeri sau cursuri;

– Formează formatori teritoriali pentru implementarea programelor de studii ale Academiei;

– Menține evidența formatorilor teritoriali și a lectorilor;

– Elaborează calendarul de formare împreună cu lectorii și formatorii, apoi îl comunică Secretariatului general;

– Alocă formatorii și lectorii pe grupe;

– Realizează contracte de colaborare sau drepturi de autor cu formatorii și lectorii;

– Se subordonează Directorului Executiv și are relații de colaborare cu toate celelalte departamente.

6. Departament logistică și organizare

Asigură spațiile permanente de desfășurare a programelor de studii;

– Identifică și asigură locații pentru desfășurarea cursurilor cu frecvență ocazională;

– Asigură transportul și cazare lectorilor pentru deplasările acestora în teritoriu;

– Oferă suport tehnic pentru desfășurarea cursurilor în format online;

– Asigură necesarul tehnic pentru desfășurarea cursurilor;

– Transmite documentele necesare efectuării deconturilor către Secretariatul general;

– Se subordonează Directorului Executiv și are relații de colaborare cu toate celelalte departamente.

7. Formatori teritoriali

– Pregătesc și depun documentele necesare în vederea acreditării ca formatori;

– Centralizează documentele primite de la cursanți și le transmit către Secretariatul general;

– Asigură formarea cursanților în funcție de acreditarea pe care o au;

– Susțin cursurile conform calendarelor transmise;

– Se subordonează direct Departamentului lectori și formare

Programa de studii – Academia Politică „Gabriel Constantinescu” – AUR

NIVEL 1 INIȚIERE POLITICĂ

DETALII PROGRAM FORMATIV

• Programul este destinat tuturor membrilor de partid, pentru a cunoaște valorile AUR și pentru a înțelege mecanismele politice și legislative primare din România.

• Parcurgerea nivelului 1 – Inițiere politică reprezintă o condiție pentru înscrierea membrilor la nivelul 2. Excepție de la această regulă fac doar membrii cu experiență în partid și politică, validați ca atare de către Directorul Executiv al Academiei.

• Nivelul 1 poate fi accesat de către orice membru AUR indiferent de nivelul de studii.

• Persoanele care nu sunt membrii AUR pot participa la acest nivel de formare doar în baza unei derogări speciale acordată de către Directorul Executiv, conform excepțiilor invocate de Regulamentul Academiei.


CURSURI

1. Doctrină

Statut AUR, valori, principii, obiective politice


2.Politică și Biserică

Rolul Bisericii și al valorilor creștine, relația dintre stat și biserică


3. Conduită și comunicare politică

Atitudine morală și civică, tehnici de comunicare și de sintetizare a informațiilor


4. Inițiere juridică

Descriere sistem legislativ, ce este constituția, codul penal și civil, rolul parlamentului, al guvernului. Principalele principii legislative


5. Istoria românilor sec. XX și sec XXI

Scoaterea la lumină a evenimentelor istorice și a personalităților ascunse și neglijate de sistem.

Istoria contemporană a românilor din jurul granițelor, în mod special a românilor din Basarabia.

NIVEL 2 FORMARE POLITICĂ

DETALII PROGRAM FORMATIV

Nivelul 2 de formare este compus din două etape formative: informații generale și specializări

• Cursanții care parcurg informațiile generale se pot orienta către una sau mai multe dintre specializări.

• Accederea către nivelul de specializare poate fi condiționat de o evaluare a informațiilor acumulate până în acel moment.

• Nivelul 2 poate fi parcurs doar de către absolvenții de studii superioare, indiferent de domeniul de studiu.

CURSURI

1. Constituție și organizare administrativă a Statului

Parcurgerea și înțelegerea Constituției, înțelegerea parcursului legislativ, tipuri de acte; legi, hotărâri de Guvern


2. Buget de stat, economie și finanțe

Inițiere în finanțe, economie, explicarea mecanismelor bugetului de stat


3. Politici publice

Ce sunt, mod de realizare


4. Leadership

Tehnici de dezvoltare


5. Geopolitică

Geografie, demografie, context

NIVEL 2.1. Specializarea Management instituții publice

DETALII PROGRAM FORMATIV

Această specializare este destinată celor care sunt interesați de instituțiile publice, fie ele locale sau centrale și care își doresc să acceadă la poziții de management în cadrul acestora.

• Programul este absolvit doar în urma susținerii probei sau probelor de evaluare.

CURSURI

1. Management public local și central

Strategii, tehnici


2. Managementul resurselor umane

Dezvoltare abilități interumane


3. Managementul proiectelor publice

Planificare, implementare


4. Legislație

Legea funcționarului public, personalul contractual etc

NIVEL 2.2. Specializarea Administrație publică locală

DETALII PROGRAM FORMATIV

• Această specializare se adresează celor care doresc să candideze pentru funcții de aleși locali: consilier local, viceprimar, primar, consilier județean, președinte consiliu județean.

• Programul este absolvit doar în urma susținerii probei sau probelor de evaluare.

CURSURI

1. Management public local

Strategii, tehnici


2. Dezvoltare durabilă

Soluții imediate al căror impact se poate observa pe o perioadă lungă


3. Managementul resurselor umane

Dezvoltare abilități interumane


4. Managementul proiectelor și al serviciilor publice

Planificare, implementare, ROF


5. Legislație

Cod administrativ

NIVEL 2.3. Specializarea Parlamentare

DETALII PROGRAM FORMATIV

Această specializare se adresează celor care doresc să candideze pentru listele de la Senat sau Camera Deputaților.

• Programul este absolvit doar în urma susținerii probei sau probelor de evaluare.


CURSURI

1. Comunicare asertivă și oratorie

Tehnici de comunicare și discurs


2. Procese legislative

Parcursul legislativ, comisiile


3. Regulament

Regulamente camere


4. Protocol și conduită

Atitudine morală și civică, reguli

NIVEL 2.4. Specializarea Conducere instituții publice centrale

DETALII PROGRAM FORMATIV

Această specializare este destinată celor care doresc să facă parte din aparatul guvernamental, ocupând poziții precum: subsecretar de stat, secretar de stat, ministru.

• Programul este absolvit doar în urma susținerii probei sau probelor de evaluare.


CURSURI

1. Comunicare asertivă și oratorie

Tehnici de comunicare și discurs


2. Management public central

Strategii, tehnici


3. Program de guvernare*

PE DOMENII ACTIVITATE


4. Protocol și conduită

Atitudine morală și civică, reguli


* Pentru programul de guvernare vor exista mai multe ramuri formative, corespondente cu diferite domenii de activitate (ministere).

NIVEL 2.5. Specializarea Instituții Internaționale

DETALII PROGRAM FORMATIV

Această specializare este pentru persoanele pasionate de relații internaționale și care doresc să acceadă într-una dintre aceste structuri din care face parte și România.

• Programul este absolvit doar în urma susținerii probei sau probelor de evaluare.


CURSURI

1. Instituții publice europene

Care sunt, cum funcționează


2. NATO

Ce este, cum funcționează


3. Legislație internațională

Tratate unde România este parte


4. Protocol și conduită

Atitudine morală și civică, reguli

NIVEL 3 FORMARE CONTINUĂ

DETALII PROGRAM FORMATIV

• Programul este destinat în special persoanelor care ocupă demnități publice la momentul înființării Academiei, pentru o mai bună înțelegere și însușire a funcției ocupate

• La cursurile desfășurate în cadrul nivelului 3 pot participa membrii AUR care au absolvit cel puțin nivelul 1 sau orice membru AUR, dacă primește derogare în acest sens de la Directorul Executiv.

• Programele formative din cadrul acestui nivel vor fi susținute de lectori cu experiență în diferite domenii de activitate.

• Informațiile despre aceste programe vor fi comunicate periodic prin intermediul Secretariatului general.

CINE ESTE GABRIEL CONSTANTINESCU?

Gabriel Constantinescu s-a născut la Sibiu pe 5 noiembrie 1921 și a absolvit Școala Militară de Ofițeri de Cavalerie „Regele Ferdinand I” din Târgoviște.

Tânăr sublocotenent în Regimentul de Gardă Călare, a luat parte la campania din Rusia, căzând prizonier în 1944. A refuzat să se înroleze în sinistrele divizii „Tudor Vladimirescu” și „Horia, Cloșca și Crișan”. A fost închis în gulagul sovietic (Oranki, Mânăstârca, Krasnigorsk etc.) până în 1948, când se va întoarce în țară, unde va fi arestat în 1950 pentru „uneltire împotriva orânduirii sociale”.

Va face 10 ani de închisoare (la Jilava, Baia Sprie, Valea Nistrului, Aiud, Gherla), urmați de doi ani de domiciliu obligatoriu în Bărăgan. După eliberare se va înscrie (la vârsta de 46 ani!) la Facultatea de Cibernetică din București, lucrând după absolvire drept informatician la Centrul de Proiectări din Sibiu, de unde se va pensiona în 1987.

După 1989 va fi un membru activ al Asociației Foștilor Deținuți Politici (AFDP) și va înființa Puncte cardinale, revistă cu profil național-creștin, în paginile căreia adevărul istoric pe care regimul comunist îl ocultase jumătate de veac a ieșit din nou la lumină. Timp de 20 de ani, Puncte cardinale a fost o apariție de referință pentru oamenii de dreapta din România.

Deși s-a stins pe 6 martie 2010, Gabriel Constantinescu a rămas în memoria contemporanilor drept un exponent de seamă al „generației crescute în cultul datoriei împlinite” (generația interbelică).